O nas

Miesięcznik KINO

Miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej. Wydawany od 1966. Pismo założył prof. Jerzy Toeplitz, a wśród jego redaktorów naczelnych byli m.in. Bolesław Michałek, Tadeusz Sobolewski i Andrzej Kołodyński. Na jego łamach publikują zarówno doświadczeni, wybitni krytycy filmowi, jak i młodzi dziennikarze (tu debiutowali niemal wszyscy laureaci prestiżowej Nagrody im. Krzysztofa Mętraka).

Nagrody dla redakcji i wydawcy

Złoty artKciuk

Złoty artKciuk za „nieoceniony wkład w rozwój polskiej kultury i sztuki” (2017) – nagroda indywidualna dla Jacka Cegiełki, wydawcy miesięcznika „Kina” oraz organizatora Nagród im. Cybulskiego i Michałka

Nagroda PISF-u

Nagroda PISF-u w kategorii „krytyka filmowa” (2010) – nagroda zbiorowa dla redakcji i wydawcy

Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2015) – nagroda zbiorowa dla redakcji i wydawcy

 „kino tworzą

Wydawca: Fundacja KINO

Dyrektor wydawniczy: Jacek Cegiełka

Redaguje zespół: Jacek Cegiełka (redaktor naczelny) oraz Kuba Armata (dział polski), Iwona Cegiełkówna (dział zagraniczny), Bożena Janicka, Andrzej Kołodyński, Adriana Prodeus, Ola Salwa, Magda Sendecka (korekta), Krzysztof Spór (varia, FB), Bartosz Żurawiecki (dział recenzji)

Współpracują: Zbigniew Banaś, Bartosz Czartoryski, Piotr Czerkawski, Jakub Demiańczuk, Piotr Dobry, Tomasz Jopkiewicz, Adam Kruk, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Maksimiuk, Rafał Pawłowski, Andrzej Pitrus-Kuguar, Aleksandra Różdżyńska, Gabriela Sitek, Tadeusz Sobolewski, Tadeusz Szczepański, Konrad J. Zarębski

Opracowanie graficzne: Maciej Sawicki

Redakcja techniczna: Joanna Fiszer

Sekretariat: Grażyna Ika Tatarska

Adres: 02-595 Warszawa, ul. Puławska 61 p. 123
Tel: 48 22 841 68 43

E-mail: kino@kino.org.pl

Strona internetowa Kino.org.pl

 

Redakcja strony internetowej: Iwona Cegiełkówna

Współpraca: Jacek Cegiełka, Krzysztof Rybarczyk

Wydawca: Fundacja KINO

Fundacja KINO

Statutowym celem działalności Fundacji jest:

  • krzewienie edukacji i kultury filmowej,
  • promocja polskich filmów w kraju i za granicą,
  • wspieranie twórczości filmowej o wysokich walorach artystycznych,
  • pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych.

Zarząd: Jacek Cegiełka (prezes zarządu), Krzysztof Rybarczyk (wiceprezes zarządu), Andrzej Kołodyński (członek zarządu)
Rada Programowa: Bożena Janicka (przewodnicząca), Roman Gutek, Włodzimierz Lech, Tadeusz Lubelski

Komisja rewizyjna: Iwona Cegiełkówna, Joanna Fiszer

Adres: 02-595 Warszawa, ul. Puławska 61 p. 123

Tel: 48 22 841 68 43

E-mail: kino@kino.org.pl

Skip to content