Strona główna » Aktualności » Polsko-słowacki GreenFilmTourism
Polsko-słowacki GreenFilmTourism

Coraz popularniejszą formą podróżowania w dzisiejszych czasach staje się turystyka filmowa. Szukając miejsc, w których realizowane były produkcje filmowe warto wybrać się na pogranicze polsko-słowackie.

Najstarszym filmem kręconym w tym regionie po stronie słowackiej był film „Nosferatu – symfonia grozy” Friedricha Wilhelma Murnaua z 1922 roku, a po stronie polskiej „Dziewczyna szuka miłości” Romualda Gantkowskiego z 1938 roku. Do dziś zrealizowano tu setki różnorodnych produkcji filmowych począwszy od filmu fabularnego, aż po animację.

Informacje o tych najważniejszych zebrane zostały w bazie filmowego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego. Internetowy portal, w którym oprócz filmów znalazły się również informacje o lokacjach filmowych czy też regionalne wątki tematyczne można znaleźć pod adresem:

www.greenfilmtourism.eu

W ramach projektu stworzono Szlak Filmowego Dziedzictwa Kulturowego obejmujący regiony woj. śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, kraju koszyckiego, kraju żylińskiego i kraju preszowskiego.

Obszar ten charakteryzuje się również wybitnymi walorami przyrodniczymi, które mogą być niezwykle atrakcyjne dla rozwoju dzisiejszej produkcji filmowej. Na warsztatach i wizytach studyjnych przedstawicielom branży filmowej prezentowany był lokacyjny potencjał regionu. Produkcje filmowe mogą tu również korzystać z różnych form wsparcia, które oferują komisje filmowe, lokalne władze i instytucje filmowe.

Z myślą o wdrożeniu rozwiązań sprzyjających wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska opracowany został przewodnik wraz z materiałami pomocniczymi. Jest on skierowany zarówno do osób podejmujących kluczowe decyzje – producentów, reżyserów, kierowników pionów, ale także dostawców, firm postprodukcyjnych oraz wszystkich tych, dla których środowisko ma znaczenie.

Jeden europejski film fabularny generuje średnio 192 ton CO2, do neutralizacji którego potrzeba 1 km2 lasu. Oddziaływanie dużych międzynarodowych koprodukcji na środowisko może być jeszcze większe – do kilku tysięcy ton CO2. Warto brać to pod uwagę przygotowując się do realizacji filmowego projektu.

Projekt GreenFilmTourism jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Skip to content