Skłodowska

Skłodowska

Maria Curie niemal z furią atakuje męża po odebraniu przez niego przyznanej im wspólnie Nagrody Nobla. Widać, że tym razem rani go boleśnie, on zaś, choć ten atak przyjmuje dość spokojnie, to przecież uznaje go za wielce niesprawiedliwy. „Ja też jestem zdolny” –...
Skip to content